Inlog Mondial College

Inloggen

 
Wanneer u hierboven inlogt heeft u inzage in de cijfers m.b.v het programma Magister. Indien u meent er dat er onjuiste cijfers in het overzicht worden weergegeven kan uw zoon/dochter hierover zoals gebruikelijk contact opnemen met de desbetreffende vakdocent. Heeft u desondanks nog andere opmerkingen over de cijfers, dan kunt u deze kenbaar maken tijdens één van de ouderavonden. 

Let op: de cijfers zijn altijd onder voorbehoud; er kunnen géén rechten aan worden ontleend!

NIEUW !

Sinds enige tijd kunt u in Magister, naast de cijfers, ook de NAW gegevens en medische gegevens van uw kind en de ouder/verzorger gegevens bekijken. Mocht u fouten of tekortkomingen constateren dan kunt u deze bij ons melden via een webformulier. Dit webformulier kunt u vinden in het menu "ouders", maar u dient daarvoor wel eerst ingelogd te zijn! Wanneer u iets doorgeeft zorgen wij ervoor dat de gegevens correct worden verwerkt. 


Wanneer u de inloggegevens bent kwijtgeraakt die u per post heeft ontvangen, dient u een schriftelijk verzoek in te dienen om deze opnieuw toegezonden te krijgen. U dient rekening te houden met twee tot drie weken verwerkingstijd. U kunt uw verzoek naar school sturen t.a.v. ondergetekende. De adresgegevens kunt u
hier vinden.

Tenslotte: wanneer u bent ingelogd heeft u ook beschikking over meer items in de menu's "ouders" en "leerlingen"  dan wanneer u dat niet bent. Neem gerust een kijkje, er is een heleboel te vinden. Wij hopen u van dienst te zijn met deze service.
Vragen over de website kunt u richten aan Jolanda Prevo webmaster Mondial College. Klik daarvoor
hier.

Peter Op 't Veld (hoofd ICT Mondial College)


 
Click here to expand contentClick here to collapse content  

Heeft u problemen met inloggen? Wat zou kunnen helpen is dat u klikt op het icoontje van de compatibiliteitsmodus; 

Het gescheurde A4 papiertje dat u in de adresbalk ziet wanneer u naar een webpagina gaat moet blauw zijn!